@book{Śliwerski:2010,
  author  = "B. Śliwerski and M. Kowalski",
  title     = "Studia z Teorii Wychowania",
  publisher = "Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne",
  address   = "Sopot",
  year      = "2010",
}