@book{Rybakowski:2010,
  author  = "M. Rybakowski and J. Stebila",
  title     = "Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki, ISBN: 9788392466970",
  publisher = "Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "226",
  year      = "2010",
}