@book{Janiga:2009,
  author  = "J. Janiga and I. Nijaki",
  title     = "Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały, ISBN: 9788360143087",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach",
  address   = "Żary",
  pages     = "223",
  year      = "2009",
}