@book{Albański:2010,
  author  = "L. Albański and M. Kowalski",
  title     = "Wspomaganie pedagogiczne niedostosowanych społecznie : teora i praktyka, ISBN: 9788361955061",
  publisher = "Kolegium Karkonoskie",
  address   = "Jelenia Góra",
  pages     = "104",
  year      = "2010",
}