@book{Zięba:2009,
  author  = "W. Zięba and K. Kilian",
  title     = "Człowiek świadomością istnienia : prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, ISBN: 9788373384606",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
  pages     = "673",
  year      = "2009",
}