@book{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and A. Olczak",
  title     = "Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, ISBN: 9788375873474",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "381",
  year      = "2010",
}