@book{Bartkowiak:2010,
  author  = "E. Bartkowiak and A. Dobrychłop and P. Prüfer",
  title     = "Więzi**, ISBN: 9788374813679",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "346",
  year      = "2010",
}