@book{Bartkowiak:2010,
  author  = "E. Bartkowiak and E. Kahl-Łuczyńska",
  title     = "Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej, ISBN: 9788374813587",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "213",
  year      = "2010",
}