@book{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and P. Prüfer",
  title     = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. : Ku opowiedzialności za edukację (między wolnością a zniewoleniem?)",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
  year      = "2010",
  volume    = "",
}