@book{Sinica:2010,
  author  = "M. Sinica and L. Jazownik",
  title     = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2010",
  volume    = "",
}