@book{Kufel:2003,
  author  = "S. Kufel",
  title     = "Informator o studiach w Instytucie Filologii Polskiej : rok akademicki 2003/2004/ oprac., ISBN: 8389321343",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "61",
  year      = "2003",
}