@book{Benyskiewicz:2008,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Księga ławnicza Nowego Kramska 1572 - 1782 : edycja źródłowa/ oprac., ISBN: 9788374811514",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "127",
  year      = "2008",
}