@book{Narkiewicz-Niedbalec:2011,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Badania panelowe - przykłady realizacji, ISBN: 9788374814065",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "156",
  year      = "2011",
}