@book{Chałubiński:2011,
  author  = "M. Chałubiński and E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Rocznik Lubuski : recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "260",
  year      = "2011",
  volume    = "",
}