@book{Baron-Polańczyk:2011,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego, ISBN: 9788374814256",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "212",
  year      = "2011",
}