@book{Narkiewicz-Niedbalec:2011,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and M. Zielińska",
  title     = "Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, ISBN: 9788377801918",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  pages     = "311",
  year      = "2011",
}