@book{Walasek:2011,
  author  = "S. Walasek and E. Kowalska and R. Fudali",
  title     = "Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej), ISBN: 9788375875508",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "221",
  year      = "2011",
}