@book{Baron-Polańczyk:2012,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "ICT in educational design : processes, materials, resources, ISBN: 9788374814805",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "162",
  year      = "2012",
  volume    = "",
}