@book{Kowalski:2012,
  author  = "M. Kowalski and A. Pawlak and A. Famuła-Jurczak",
  title     = "Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, ISBN: 9788378501442",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "245",
  year      = "2012",
  volume    = "",
}