@book{Jazownik:1993,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Dzieło literackie w klasie siódmej szkoły podstawowej, ISBN: 8385693246",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "179",
  year      = "1993",
}