@book{Idzikowski:2012,
  author  = "B. Idzikowski and M. Kowalski",
  title     = "Rocznik Lubuski : Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "358",
  year      = "2012",
  volume    = "",
}