@book{Dobrych³op:2012,
  author  = "A. Dobrych³op and E. Kowalska and P. Prüfer",
  title     = "Labor czy opus?**, ISBN: 9788378420453",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "385",
  year      = "2012",
}