@book{Baron-Polańczyk:2013,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii, ISBN: 9788378420460",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "226",
  year      = "2013",
}