@book{Głuchowska:2013,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Mariusz Kubielas & Jakub Grzywak: Bruno Schulz - Klisza Werk - Transgresiones, ISBN: 9788362290413",
  publisher = "Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu",
  address   = "Wrocław",
  pages     = "85",
  year      = "2013",
}