@book{Asienkiewicz:2013,
  author  = "R. Asienkiewicz and J. Tatarczuk",
  title     = "Zdrowie i dobrostan. Dobrostan i przyroda, ISBN: 9788361495079",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
  pages     = "179",
  year      = "2013",
  number    = "2/2013",
}