@book{Bazuń:2013,
  author  = "D. Bazuń and M. Kwiatkowski",
  title     = "Rocznik Lubuski : Nowe tendencje w badaniach społecznych, ISSN: 0485-3083",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "246",
  year      = "2013",
  number    = "tom 39, cz. 1",
}