@book{Kowalski:2014,
  author  = "M. Kowalski and A. Olczak",
  title     = "Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości [wyd. II], ISBN: 9788378505402381",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "381",
  year      = "2014",
}