@book{Kowalska:2014,
  author  = "E. Kowalska and P. Prüfer and M. Kowalski",
  title     = "Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym*, ISBN: 9788378505334",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "248",
  year      = "2014",
}