@book{Stankiewicz:2013,
  author  = "J. Stankiewicz and Z. Binek and S. Kotylak",
  title     = "Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu, ISBN: 8360289322",
  publisher = "Wydaw. MAjUS s.c.",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "168",
  year      = "2013",
}