@book{Jazownik:2013,
  author  = "L. Jazownik and M. Sinica",
  title     = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2013",
  number    = "t. 9-10",
}