@book{Jazownik:2013,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, ISBN: 9788360218396",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "343",
  year      = "2013",
}