@book{Baron-Polańczyk:2014,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "ICT in educational design : processes, materials, resources, ISBN: 9788378421542",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "131",
  year      = "2014",
  volume    = "",
}