@book{Dalecka-Zaborowska:2014,
  author  = "M. Dalecka-Zaborowska and A. Łoś-Tomiak",
  title     = "Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy, ISBN: 9788360389357",
  publisher = "Wydaw. MAjUS s.c.",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "119",
  year      = "2014",
}