@book{Asienkiewicz:2014,
  author  = "R. Asienkiewicz and J. Tatarczuk",
  title     = "Rocznik Lubuski : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "330",
  year      = "2014",
  number    = "tom 40, cz. 2",
}