@book{Jazownik:2014,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title     = "Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce, ISBN: 9788360218440",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "330",
  year      = "2014",
}