@book{Mieszajikina:2012,
  author  = "E. Mieszajikina and R. Maciejewska",
  title     = "Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii, ISBN: 9788360617342",
  publisher = "Wyzsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji",
  address   = "Lublin",
  pages     = "297",
  year      = "2012",
  note      = "[cz. 1 red. nauk. Elena Mieszajikina, cz. 2 red nauk. Renata Maciejewska]",
}