@book{Kowalski:2014,
  author  = "M. Kowalski and A. Knocińska and P. Frąckowiak",
  title     = "Resocjalizacja - edukacja - polityka społeczna. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej, ISBN: 9788392893417",
  publisher = "--",
  address   = "Środa Wielkopolska",
  pages     = "221",
  year      = "2014",
}