@book{Łoś-Tomiak:2014,
  author  = "A. Łoś-Tomiak",
  title     = "Partnerstwo międzysektorowe w systemie lokalnego bezpieczeństwa społecznego, ISBN: 978836038939X",
  publisher = "Wydawnictwo Majus",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "120",
  year      = "2014",
}