@book{Bugała:2015,
  author  = "W. Bugała and A. Boratyński and G. Iszkuło",
  title     = "Wiązy, ISBN: 9788379860517",
  publisher = "Bogucki Wydaw. Naukowe",
  address   = "Poznań",
  pages     = "477",
  year      = "2015",
}