@book{Asienkiewicz:2015,
  author  = "R. Asienkiewicz and E. Dybińska and E. Zięba",
  title     = "Dobrostan i społeczeństwo, ISBN: 9788361495598",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
  pages     = "415",
  year      = "2015",
}