@book{Kowalski:2015,
  author  = "M. Kowalski and A. Knocińska and P. Frąckowiak",
  title     = "Reintegracja - Edukacja - Adaptacja : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, ISBN: 9788394316129",
  publisher = "Poligrafia KMB",
  address   = "Gniezno",
  pages     = "323",
  year      = "2015",
}