@book{Dudek:2015,
  author  = "J. Dudek and S. Konstańczak",
  title     = "Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, ISBN: 9788378422013",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "230",
  year      = "2015",
}