@book{Dalidowicz:2015,
  author  = "M. Dalidowicz and J. Dudek and A. Górski",
  title     = "Na tropie Ľródła i jego interpretacji : (Zielonogórskie Spotkania ¬ródłoznawcze, t. 1), ISBN: 9788394023737",
  publisher = "Wydawnictwo Eternum",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2015",
}