@book{Roland:2015,
  author  = "E. Roland",
  title     = "Odkrywcy przyrody. Bezkręgowce : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów",
  publisher = "Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2015",
}