@book{Kowalski:2016,
  author  = "M. Kowalski and I. Koszyk and S. Śliwa",
  title     = "Edukacja i/a mózg. Mózg a/i edukacja, ISBN: 9788378509165",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "157",
  year      = "2016",
}