@book{Asienkiewicz:2015,
  author  = "R. Asienkiewicz and E. Skorupka and J. Tatarczuk",
  title     = "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], ISBN: 9788378421924",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "675",
  year      = "2015",
}