@book{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title     = "W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego, ISBN: 9788394231316",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "164",
  year      = "2015",
}