@book{Kowalski:2015,
  author  = "M. Kowalski and E. Kowalska",
  title     = "Rocznik Lubuski : Polskie szkolnictwo wy¿sze - stan i perspektywy",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "236",
  year      = "2015",
  number    = "t. 41, cz. 2",
}