@book{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska and J. Wallis",
  title     = "Retrospektywa Zakładu Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN: 9788393629039",
  publisher = "--",
  address   = "-",
  pages     = "10",
  year      = "2015",
}