@book{Nestorenko:2016,
  author  = "T. Nestorenko and E. Kowalska and M. Hanulewicz",
  title     = "Edukacja na rozdrożu. Rodzina w obliczu wyzwań współczesnego ¶wiata, ISBN: 9788362683802",
  publisher = "Wydawnictwo Instytut ¦l±ski",
  address   = "Opole",
  pages     = "162",
  year      = "2016",
}